Coachen en Trainen

Scholingsprogramma’s en losse trainingen

U werkt met, of ondersteunt ouderen, kwetsbare ouderen. Ouderen met lichamelijke, en/of geheugenproblemen of dementie. Mensen die te maken hebben met achteruitgang, afhankelijk worden, autonomie opgeven, jezelf kwijtraken.

Dit zijn moeilijk thema’s in een leven, want iedereen wil zelf regie hebben en waardevol zijn. Het is daarom niet vreemd dat sommige ouderen onbegrepen gedrag vertonen, zoals niet willen meewerken aan zorg, of snel boos worden.

(Zorg)professionals kunnen veel winnen in de samenwerking met hun cliënten, door hun bejegening goed af te stemmen op de persoon tegenover hen. Belangrijk hierbij is uitgaan van de basisbehoeften van elk mens, en rekening houdend met de kwetsbaarheden en mogelijkheden van die individuele cliënt.

Scholingsprogramma

Wilt u een gedegen en gestructureerd scholingsprogramma voor uw organisatie? Of wilt u bijvoorbeeld het cliëntgerichte werken van uw medewerkers naar een hoger plan brengen?

In dat geval kan ik een corporate scholingsprogramma voor u opstellen.  In dit programma integreer ik de elementen voor verandering: kennen, willen en kunnen. Dit vertaal ik op maat naar uw organisatie, gericht op het vergroten van kennis en motivatie, en het verbeteren van houding, gedrag en vaardigheden. Het programma bevat een mix van presentaties, lezingen, scholingen, coaching en/of inzet van media. Deze kunnen door medewerkers van uw organisatie, of door mij worden gegeven. Aansluitend kan ik met u een borgingsplan te maken om de gewenste werkwijze/bejegening te blijven verbeteren in uw organisatie.

Bij het aanbieden van een scholingsprogramma, is het mogelijk dat ik extra trainers betrek, om continuïteit en het behalen van een deadline te waarborgen.

Losse trainingen

Ook kunt u mij benaderen voor losse trainingen. Hierbij stemmen we af of u vooral kennis wilt vergroten, en/of wilt oefenen op houding en vaardigheden. Ook de vorm stemmen we dan af; een klassikale les, een workshop, of juist coaching on the job, e.d.

Een greep uit de onderwerpen:

  • uitleg over dementie en kwetsbare ouderen
  • vroegsignalering, het ‘niet-pluisgevoel’
  • wet- en regelgeving in de ouderenzorg
  • Eigen regie bij dementie
  • basisbejegening
  • omgaan met weerstand en onbegrepen gedrag
  • aandacht voor mantelzorgers
  • verdiepende gesprekstechnieken
  • casusbesprekingen
  • casemanagement

Ik sta geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor zelfstandig docenten.

U kunt uw interesse via het contactformulier kenbaar maken. We kunnen dan vrijblijvend in gesprek over uw vraag en voor een offerte.