Begeleiden

Hoe kunt u zo fijn mogelijk thuis blijven wonen?

Als mensen ouder worden, willen ze vaak zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ook al gaat het niet meer zoals vroeger. Wellicht geldt dat ook voor u.

Juist als u kwetsbaarder wordt, afhankelijk van zorg en steun van familie, of professionele zorg, is het fijn om in uw vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het is dan wel belangrijk dat u hier veilig en verantwoord woont, en op een manier die bij u past.

Er is de laatste jaren veel veranderd in zorgland. U heeft hier vast over gelezen; ook de overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, er zijn minder plaatsen in verzorgingshuizen, en de zorg en diensten worden steeds meer geregeld door de gemeentes.

Ik kan u hierbij ondersteunen als casemanager. Mijn begeleiding bestaat uit 3 pijlers:

    • Informatie geven: over uw klachten, wet- en regelgeving, en aanbieders van zorg en diensten thuis.
    • Zorg coördineren: zorg regelen middels een indicatie en afstemmen met professionals.
    • Emotionele ondersteuning: aan u als mijn cliënt, en aan de mantelzorgers die betrokken zijn. U en uw naasten kunnen vragen, zorgen of verdriet hebben. Ook hier is aandacht voor.

Casemanagement is één aanspreekpunt, één vertrouwd gezicht, iemand die uw situatie goed kent.

Casemanagement is langdurige begeleiding, waarbij we samen steeds opnieuw  evalueren hoe het gaat, en anticiperen op wat komen gaat.

Casemanagement is zorg op maat. U bepaalt wat u nodig heeft aan ondersteuning. Ik kan u enkel de weg wijzen in zorgland, of juist alle regelzaken overnemen. Of misschien heeft u vooral behoefte aan een luisterend oor, of wil uw familie een sparringpartner?

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister voor casemanagers dementie, van de BPSW.

BPSW beroepsevereniging van professionals in sociaal werk

Casemanagement dementie
In regio ‘s-Hertogenbosch is er casemanagement dementie voor mensen met een gevorderde dementie en/of bijzondere omstandigheden of gedrag.

Dit wordt vergoed vanuit uw basisverzekering.
Dit casemanagement is niet beschikbaar voor mensen met een beginnende dementie.

Als u toch casemanagement wilt aan het begin van uw ziekte, dan kan ik u in deze eerste fase begeleiden.

Via het contactformulier kunt u uw interesse kenbaar maken.

We plannen dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek.